podporujeme

 

Kynologický záchranný špeciál

Jeho názov vystihuje presnú podstatu činnosti, pre ktorú sme ho zakladali. Našou každodennou radosťou je práca so psom, morálnou povinnosťou našich členov je chcieť pomáhať a v neposlednom rade je to spolupráca s profesionálnymi, ale aj dobrovoľnými zložkami. Kynologický záchranný špeciál vychováva a trénuje vyhľadávacie, pátracie a záchranné tímy. Jedná sa o výcvik psov, ktoré sa na pravidelných tréningoch učia vyhľadávať stratené osoby na ploche, zavalené osoby v ruinách a sutinách, lavínach a vyťahovanie topiacich sa osôb z vodných alebo ľadových plôch.

 

 

Kynologický klub Malinovo

Venujeme sa výcviku psov a ich príprave na bežné situácie v prostredí ktorom žijú, socializácií, budovaní pozitívneho vzťahu medzi človekom a psom, starostlivosť o psa, jeho základné potreby, ale aj povinnosti majiteľa psa z pohľadu zodpovednosti voči okoliu.