Vážení zákazníci, dočasne nám môžete telefonovať iba na telefónne číslo

+421 903 403 921

ďakujeme za porozumenie.

 

kontakt


Image Supplies, s.r.o.

Osiková 15
900 25 Chorvátsky Grob – Čierna Voda

Tel./fax : +421/2/4564 0551
www.isup.sk

Všeobecné informácie office@isup.sk
Servisné informácie servis@isup.sk
Obchodné informácie obchod@isup.sk

IČO : 35726563    
IČ DPH : SK2020218728

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky
Číslo účtu : 1084616009 / 1111
IBAN: SK2611110000001084616009
SWIFT: UNCRSKBX

mapa
Centrála: Osiková 15, 900 25 Chorvátsky Grob – Čierna Voda
+421/2/4564 0551
Servisné centrá: Chorvátsky Grob – Čierna Voda
Žilina
Banská Bystrica
Košice

zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vl. č. 15450/B Držiteľ certifikátu normy na systém kvality ISO 9001 : 2000

 

 

facebook